Sociale zekerheidsrecht

 

Het sociale verzekeringsrecht heeft betrekking op diverse soorten uitkeringen die worden verstrekt door de gemeente (bijstandsuitkering), het UWV (WW, WAO, WIA, Ziektewet) en de Sociale Verzekeringsbank (AOW).

 

Heeft u een besluit ontvangen van een van bovenstaande overheidsorganen (bijvoorbeeld het stopzetten of verlagen van uw uitkering) en bent u het daar niet meer eens dan heeft u de mogelijkheid om bezwaar en/of beroep in te dienen. De termijn voor het indienen van bezwaar en/of beroep is in de meeste gevallen maar zes weken na verzending van het besluit. In sommige gevallen is de termijn zelfs nog korter. Bent u te laat met het indienen van het bezwaar en/of beroep dan kunt u tegen het besluit doorgaans niets meer ondernemen. Het is dus belangrijk dat u de termijn goed in de gaten houdt. Jongen Advocatuur kan een bezwaar- of beroepschrift voor u opstellen en u verder bijstaan in de procedure bij het overheidsorgaan en/of de rechtbank. Indien u bijstand van Jongen Advocatuur wenst bij het indienen van bezwaar of beroep dan moet u dus zo spoedig mogelijk contact opnemen en daarbij de datum van het omstreden besluit vermelden.