Huurrecht 

 

Ook binnen het huurrecht kunnen er allerlei conflicten ontstaan. 

 

Een huurovereenkomst is een afspraak tussen verhuurder en huurder waarbij verhuurder zich verplicht om aan huurder een zaak in gebruik te geven, terwijl huurder verplicht is tot het doen van een tegenprestatie (veelal het betalen van huur). Zowel huurder als verhuurder hebben bepaalde rechten en plichten jegens elkaar. Indien één van beide partijen zich niet aan de verplichtingen houdt, dan kan dit leiden tot een conflict. 

Advocaat huurrecht

Indien huurder de huur niet meer betaalt en een flinke huurachterstand heeft doen ontstaan kan de verhuurder de ontbinding van de huurovereenkomst vorderen bij de kantonrechter. Ook wanneer huurder overlast veroorzaakt en daardoor ook omwonenden tot last is, kan de verhuurder de rechter verzoeken de huurovereenkomst te ontbinden en de ontruiming van het gehuurde uit te spreken. Ook kan er onenigheid ontstaan over gebreken (vochtproblemen, schimmel, ongedierte etc.) aan de gehuurde woonruimte of bedrijfsruimte of over het niet in goede staat opleveren van de woning bij einde van de huurovereenkomst. 

 

Kundige bijstand is aan te raden. Het gaat immers om een dak boven uw hoofd. Jongen Advocatuur heeft ruime ervaring in het huurrecht.