Familierecht

 

Het personen- en familierecht omvat alle familierechtelijke zaken en geschillen. Voor de meeste kwesties heeft u een in het personen- en familierecht gespecialiseerde advocaat nodig. 

 

Eén van de meest voorkomende conflicten binnen het familierecht is natuurlijk de echtscheiding. Daarover vindt u meer informatie onder het kopje 'echtscheiding'. Maar niet alleen echtscheidingen vallen onder het personen- en familierecht. U kunt ook denken aan:

- ontbinding van een geregistreerd partnerschap;

- het vaststellen van een omgangsregeling met uw kind(eren);

- het vaststellen of wijzigen van kinder- en/of partneralimentatie;

- het wijzigen van het ouderschapsplan;

- vervangende toestemming voor de erkenning van uw kind(eren);

- het verzoeken of wijzigen van het ouderlijk gezag over uw kind(eren);

- ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing;

- het wijzigen van uw voornaam.

 

In de meeste gevallen hierboven genoemde kwesties heeft u een gespecialiseerde advocaat nodig.

 

Waar mogelijk zal altijd eerst geprobeerd worden het conflict zonder tussenkomst van een rechter op te lossen en onderling afspraken te maken. Zeker wanneer er kinderen in het spel zijn is het belangrijk dat gemaakte afspraken ook worden nagekomen. 

 

Is het niet mogelijk om onderling afspraken te maken, dan zal de zaak aan de rechter worden voorgelegd. De rechter zal zich dan over uw verzoek buigen. Het is van belang dat uw standpunt zo goed mogelijk aan de rechter kan worden overgebracht. U kunt daarom het beste worden bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat in het personen- en familierecht. Jongen Advocatuur is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en kan u dan ook in familierechtelijke kwesties bijstaan.