Echtscheiding

 

Een echtscheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Uw leven verandert. Er moet vaak veel geregeld worden, waaronder ook de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, het vaststellen van kinder- en/of partneralimentatie en omgang met de kinderen. Het is daarom raadzaam om goede deskundige begeleiding te zoeken van een echtscheidingsadvocaat. De emoties kunnen daarnaast ook nog hoog oplopen. Jongen Advocatuur staat u in deze onrustige periode graag bij, ongeacht of het huwelijk in Nederland is voltrokken of in het buitenland. Voor een echtscheiding heeft u uiteindelijk altijd een advocaat nodig, want enkel een advocaat kan het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank voor u indienen. 

 

 

Gezamenlijk echtscheidingsverzoek

 

Indien het nog mogelijk is om samen afspraken te maken dan kunt u gezamenlijk de scheiding regelen. In dat geval kan er een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek bij de rechtbank worden ingediend. De afspraken die onderling worden gemaakt worden dan vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Het convenant zal door de rechter worden bekrachtigd. 

 


Eenzijdig echtscheidingsverzoek

 

Indien het niet mogelijk is om samen afspraken te maken, dan zal er een eenzijdig echtscheidingsverzoek moeten worden ingediend. De andere echtgenoot mag daartegen dan verweer voeren. Een éénzijdige procedure hoeft niet direct te betekenen dat er sprake is van een vechtscheiding. Er kunnen nog steeds afspraken worden gemaakt. Mochten afspraken niet mogelijk zijn dan zal de rechter uiteindelijk de beslissing nemen over de alimentatie, verdeling en omgangsregeling en uitspraak doen. 

Aangezien een echtscheidingsprocedure soms erg lang kan duren wordt er vaak een verzoek gedaan tot vaststelling van voorlopige voorzieningen. Dit zijn voorzieningen die gelden voor de duur van de echtscheidingsprocedure. Zo kan er een voorlopige voorziening worden genomen over wie er (tijdelijk) in de echtelijke woning mag wonen, de partner- en/of kinderalimentatie en/of een omgangsregeling. 

 

Ouderschapsplan

Wanneer er kinderen in het spel zijn, bent u verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Daarin worden afspraken vastgelegd over de kinderen met betrekking tot de verzorging en opvoeding van de kinderen. Een echtscheiding heeft niet alleen op u een grote impact, maar ook op de kinderen. Het belang van de kinderen mag daarom nooit uit het oog worden verloren. 

 

Bij een echtscheiding dient er niet alleen naar het juridisch aspect van de zaak te worden gekeken, maar ook naar de sociale kant. Bij Jongen Advocatuur bent u daarvoor aan het juiste adres. 

 

Advocaat echtscheiding