Jongen Advocatuur voert een algemene praktijk. U kunt voor veel zaken bij Jongen Advocatuur terecht, waaronder: 

 

Personen- en familierecht

 • echtscheiding (eenzijdig of gemeenschappelijk);
 • verbreking samenleving;
 • partner- en/of kinderalimentatie;
 • omgangsregeling;
 • erkenning en gezag;
 • ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing;
 • bewind, mentorschap en/of curatele; 
 • voornaamswijziging. 

 

Strafrecht

 • politierechter en meervoudige kamer (diefstal, heling, geweldsdelicten, drugsdelicten, zedendelicten, levensdelicten, verboden wapenbezit, verkeersdelicten etc.);
 • strafpiket;
 • ontnemingsvorderingen ('Pluk-Ze'-Wetgeving);
 • bezwaar tegen omzetting taakstraf naar vervangende hechtenis;
 • beklag tegen beslag;
 • klaagschrift invordering rijbewijs;
 • artikel 12 Sv procedure.

 

Huurrecht

 • opstellen en/of beoordelen huurovereenkomst;
 • ontbinding huurovereenkomst en ontruiming (huurachterstand, overlast etc.);
 • geschil met uw verhuurder of huurder (huurprijs, achterstallig onderhoud etc.).

 

Sociaal zekerheidsrecht

 • bezwaar en/of beroep tegen een besluit van een overheidsorgaan (UWV, Gemeente etc). 

 

Overige verbintenissenrecht

 • Bewind (beëindiging, conflicten bewindvoerder etc.);
 • Hoger beroep afwijzing WSNP;
 • Consumentenrecht (koopovereenkomst, koop op afstand, garantie etc.);
 • Incasso's 

 

Heeft u een ander rechtsprobleem dan hierboven vermeld en twijfelt u of Jongen Advocatuur u met uw probleem kan helpen? Neem dan gerust contact op.