Tijdelijke huurovereenkomst

Gepubliceerd op 11 februari 2019 22:37

Huurovereenkomst

Tot een aantal jaren geleden was het voor verhuurders niet makkelijk om een huurovereenkomst te beëindigen, ook niet wanneer in de huurovereenkomst een huurperiode was afgesproken. Huurder had vergaande huurbescherming. Sinds 1 juli 2016, de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt, is het een stuk makkelijker geworden om een tijdelijke huurovereenkomst te sluiten.

Hoe zit het nu?

 

Sinds 1 juli 2016 kunnen tijdelijke huurovereenkomsten automatisch eindigen wanneer de overeengekomen termijn is verstreken. Wordt er bijvoorbeeld een huurovereenkomst voor de duur van één jaar gesloten op 1 maart 2018 dan eindigt deze huurovereenkomst automatisch op 1 maart 2019. Bij een zelfstandige woonruimte kan een tijdelijk huurovereenkomst voor een periode van twee jaar of korter worden gesloten. Een zelfstandige woonruimte is bijvoorbeeld een huis of een appartement met eigen ingang en eigen voorzieningen. Bij een onzelfstandige woonruimte kan een tijdelijk huurovereenkomst worden gesloten voor een periode van vijf jaar of korter. Een onzelfstandige woonruimte is bijvoorbeeld een studentenkamer met gedeelde ingang en keuken. Er kan slechts één tijdelijke huurovereenkomst gesloten worden. Een daaropvolgende tijdelijke huurovereenkomst voor dezelfde woning geldt als een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 

 

Is er een huurovereenkomst gesloten voor een langere periode dan hierboven genoemd (bijvoorbeeld een huurovereenkomst van drie jaar bij een zelfstandige woonruimte) of een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd (zonder einddatum) dan eindigt de huur niet vanzelf! Wenst verhuurder de huurovereenkomst dan te beëindigen dan moet hij zich beroepen op een van de opzeggingsgronden zoals neergelegd in de wet en dient hij zich tevens tot de rechter te wenden. Welke opzeggingsgronden er in de wet zijn neergelegd, leest u hier.

 

Ook al eindigt een huurovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch op de afgesproken einddatum, verhuurder moet wel rekening houden met een ‘aanzegtermijn’. Dat houdt in dat de verhuurder de huurder schriftelijk moet informeren dat de huur eindigt op de afgesproken einddatum. Dat moet verhuurder doen uiterlijk één maand voor de afgesproken einddatum. Dat mag ook eerder, maar niet meer dan drie maanden voor de einddatum. In bovenstaand voorbeeld, waarin de huurovereenkomst automatisch eindigt op 1 maart 2019, betekent dat dat verhuurder vóór 1 februari 2019, maar niet eerder dan 1 december 2018, aan huurder schriftelijk moet laten weten dat de huurovereenkomst op 1 maart 2019 eindigt. Het is verstandig de aanzegging per aangetekende brief te versturen aan huurder. Zo is er altijd bewijs van ontvangst. Een aanzegging is immers pas geldig wanneer deze de huurder daadwerkelijk heeft bereikt. Verzending per e-mail kan ook, maar vraag dan om een ontvangstbevestiging. 

 

Zegt de verhuurder niet of niet tijdig aan, dan wordt de tijdelijke huurovereenkomst omgezet naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Is dat het geval, dan kan verhuurder de huurovereenkomst alleen nog opzeggen met inachtneming van de opzeggronden zoals in de wet neergelegd en via de rechter.

 

Een huurder kan wel gewoon op elk moment de huurovereenkomst opzeggen, ook al is er een huurovereenkomst voor de duur van een jaar gesloten. Er geldt dan wel een opzegtermijn. Deze is gelijk is aan de betalingstermijn van de huur. Meestal is dat één maand.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u op dit moment een geschil hierover, neem dan contact op via info@jongenadvocatuur.nl of bel op 06-39449522.

 


«   »