Hoe kan ik mijn voornaam wijzigen?

Gepubliceerd op 29 januari 2019 13:51

Voornaamswijziging | wijziging voornaam

In 2018 werd maar liefst 608 keer een verzoek ingediend bij de rechtbank om de voornaam te laten wijzigen. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de voorgaande jaren. Zo blijkt uit onderzoek van de Raad voor de Rechtspraak.

 

De voornaam is iets heel persoonlijks. U wordt dagelijks met uw voornaam geconfronteerd. Het is dan ook belangrijk dat u zich goed voelt bij uw voornaam. Bent u niet tevreden met uw voornaam dan kunt u de rechter vragen uw voornaam te laten wijzigen. 

U kiest uw voornaam natuurlijk in eerste instantie niet zelf. Uw ouders geven u deze naam - waarschijnlijk vol trots - bij uw geboorte mee. Het kan ook om die reden lastig zijn om daadwerkelijk de stap te nemen uw voornaam te laten wijzigen. 

 

Een verzoek tot wijziging van de voornaam kan om meerdere redenen worden gedaan. Het kan dat u gepest wordt met uw naam bijvoorbeeld doordat u een ongebruikelijk naam heeft of omdat uw naam op een vreemde ongebruikelijke wijze wordt gespeld. Die verkeerde spelling kan natuurlijk ook een gevolg zijn van een fout van de ambtenaar bij de burgerlijke stand. De verkeerde spelling of ongebruikelijke naam hoeft nog niet eens de daadwerkelijke reden voor de voornaamswijziging te zijn. Het enkel feit dat de naam herinnert aan die pesterijen kan al genoeg reden zijn om een voornaamswijziging te verzoeken. 

 

Er kan sprake zijn van discriminatie door uw naam. Misschien bent u in Nederland komen wonen en is uw naam hier niet passend. Zo is er in Nederland vaker een voornaamswijziging verzocht voor de naam Jihad. Een naam die in Nederland een hele andere betekenis heeft dan in het land van herkomst. Iemand kan in Nederland veel problemen ondervinden van zo'n naam. Een voornaam wordt ook wel eens gewijzigd omdat de naam vervelende associaties oproept bij u zelf of bij anderen. De naam kan herinneren aan een periode van mishandeling of seksueel misbruik. Die naam wilt u dan uiteraard liever niet meer gebruiken.  

 

Er kan natuurlijk ook enkel een praktische reden zijn om de voornaam te willen wijzigen. Iemand met bijvoorbeeld precies dezelfde initialen als haar moeder, waardoor post altijd fout aankomt. 

 

De rechter zal niet zomaar overgaan tot wijziging van uw voornaam. U moet daarvoor echt een goede reden aanvoeren. Het is namelijk niet wenselijk dat er makkelijk van voornaam kan worden veranderd. De voornaam staat immers in de registers van de burgerlijke stand vermeld. U bent overal bekend onder die naam. Er moet dan ook sprake zijn van een zwaarwegend belang wil de rechter overgaan tot wijziging van uw voornaam. 

 

Wilt u een verzoek tot voornaamswijziging indienen dan heeft u daarvoor altijd een advocaat nodig. Vertegenwoordiging door een advocaat is verplicht. De advocaat moet voor u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. De rechter zal op basis van dit verzoekschrift beslissen op uw verzoek tot voornaamswijziging. Dit hele proces neemt zeker een aantal maanden in beslag. 

 

In sommige gevallen kan deze procedure worden gevoerd op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging). Indien u daarvoor gezien uw inkomen in aanmerking komt, dan kan een voornaamswijziging al worden verzocht vanaf € 226 inclusief btw en griffierechten. Kan er geen gesubsidieerde rechtsbijstand worden aangevraagd dan hanteert Jongen Advocatuur een vooraf met u afgesproken vast bedrag. U betaalt dan voor de procedure in eerste aanleg (bij de rechtbank) nooit meer dan dat vooraf afgesproken bedrag.

 

Overweegt u een wijziging van uw voornaam? Neem dan gerust contact op voor een gratis adviesgesprek. 

 

Meer hierover: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Voornaamswijzigingen-toegenomen-2018.aspx

 


«   »