Erkenning en ouderlijk gezag

Gepubliceerd op 22 januari 2019 21:11

Niet getrouwd en een kindje op komst. Wat moet er allemaal geregeld worden?

 

In mijn praktijk kom ik regelmatig tegen dat ouders denken dat ze beiden het gezag over hun kind(eren) hebben, terwijl dat niet het geval is. De aangifte van geboorte bij de burgerlijke stand leidt niet automatisch tot erkenning of het verkrijgen van het gezag over een kind.

 

Als u niet bent getrouwd of geen geregistreerd partnerschap hebt dan wordt u niet automatisch de juridische vader van het kind. U zult het kind moeten erkennen. De erkenning kan plaatsvinden tijdens de zwangerschap, bij de aangifte of op een later moment na de geboorte. Erkenning dient geregeld te worden bij de gemeente. De moeder moet dan wel toestemming geven en aanwezig zijn bij de erkenning. Met de erkenning ontstaat er een familierechtelijke betrekking tussen u en het kind.

 

Heeft u met de erkenning dan alles geregeld? Nee. Als u uw kind alleen erkend heeft, dan heeft u nog niet het ouderlijk gezag. U bent dan dus nog niet de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Dat betekent dat u geen beslissingen over het kind mag nemen. Het ouderlijk gezag kunt u na de geboorte van uw kind (ook nog na een aantal jaren) en na de erkenning aanvragen. Dit moet bij de rechtbank en kan tegenwoordig heel makkelijk online gedaan worden. Toestemming van de moeder is ook hier weer vereist. Zonder haar instemming kunt u geen ouderlijk gezag aanvragen.

 

Wat nu als moeder geen toestemming geeft? U kunt in dat geval de rechter verzoeken om vervangende toestemming voor de erkenning van uw kind. De rechter toetst dan of de erkenning in het belang van het kind is. Indien de rechter toestemming tot erkenning geeft dan treedt deze toestemming in de plaats van de toestemming van de moeder en u kunt uw kind dan erkennen.

 

Tevens kunt u de rechter verzoeken om belast te worden met het ouderlijk gezag. Ook dit verzoek zal de rechter alleen toewijzen wanneer dat in het belang van het kind is. Voor beide verzoeken aan de rechter heeft u een advocaat nodig. Het is mogelijk om voor deze procedures gesubsidieerde rechtsbijstand te verkrijgen. Verdere vragen hierover of bijstand in een dergelijke procedure nodig? Bel dan 06 – 39449522 of mail naar info@jongenadvocatuur.nl

 

Erkenning en ouderlijk gezag - Advocaat Geleen

«   »