Gestalkt

Gepubliceerd op 21 december 2018 21:19

Uit het nieuws bleek dat de eerder deze week doodgeschoten Humeyra al een tijdje werd gestalkt door de verdachte. De verdachte zou haar ex-vriend zijn. Humeyra had al eerder aangifte tegen de verdachte gedaan en zou die middag wederom een gesprek met politie hebben.

 

Net als Humeyra zijn er vele vrouwen in Nederland die gestalkt worden. Vaak door een ex of een afgewezen bewonderaar. Voor slachtoffers van stalking voelt het vaak alsof zij niet serieus worden genomen door de politie. En soms klopt dat gevoel helaas ook. Vaak blijft het ook niet enkel bij lastigvallen of hinderlijk volgen, maar is er ook sprake van mishandeling en/of bedreiging van het slachtoffer. In de tweede kamer zijn er grote zorgen ontstaan over het handelen van politie en justitie hierin.

Stalken

 

Welke stappen kun je nemen als je wordt gestalkt?

 

Een manier om te proberen een einde te maken aan de stalking is het starten van een civiele procedure waarin een contact – en straatverbod wordt gevorderd. Bij een contact- en straatverbod mag de stalker geen contact meer met jou opnemen en zich niet in jouw straat of omgeving bevinden. Doet hij dat wel dan kun je de politie inschakelen. Tevens verbeurt de stalker dan een dwangsom. Dat betekent dat hij een door de rechter vastgesteld bedrag aan jou moet betalen voor elke overtreding. Een straatverbod kan in een civiele procedure bij kort geding worden gevorderd. Jongen Advocatuur heeft recent met succes zo’n kort geding gestart bij rechtbank Limburg en voor het slachtoffer een contact- en straatverbod verkregen.

 

Uiteraard is het ook verstandig om aangifte te doen. Stalking is immers een strafbaar feit. Als de aangifte in behandeling wordt genomen dan zal de politie de stalker uitnodigen voor een gesprek waarin hij wordt gesommeerd om het stalken te stoppen. Wellicht is dat al voldoende om hem af te schrikken. Gaat hij toch door dan kan de politie de zaak voorleggen aan de officier van justitie. De officier bestudeert het dossier en beslist of vervolging tegen de stalker zal worden ingesteld of niet. Indien de officier besluit om tot vervolging over te gaan dan moet de stalker zich verantwoorden voor de strafrechter. Vindt de rechter dat er voldoende bewijs aanwezig is om de stalker te veroordelen dan zal er een straf aan hem worden opgelegd. Ook de rechter kan daarbij nog een contactverbod aan de stalker opleggen. In de strafzaak kun je als slachtoffer schadevergoeding vorderen. Je ontvangt daarvoor van de officier een formulier dat je moet invullen. Als slachtoffer heb je ook het recht om op zitting een slachtofferverklaring voor te lezen. Je kunt deze ook op schrift stellen en door jouw advocaat of de rechter laten voorlezen. Door middel van deze slachtofferverklaring kun je de rechter en natuurlijk de verdachte laten weten welke lichamelijke, emotionele en/of economische gevolgen de stalking voor jou heeft gehad of nog steeds heeft. Wanneer de stalker wordt veroordeeld zal de rechter ook een beslissing nemen over het verzoek tot schadevergoeding.

 

In beide gevallen – de civielrechtelijke en de strafrechtelijke weg – geldt overigens dat je moet proberen om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen. Probeer de stalker vast te leggen op camera, vraag eventuele getuigen van de stalking om een verklaring op te stellen, bewaar alle vervelende en hinderlijke sms’jes, Appjes en/of mails en maak direct melding bij de politie wanneer je je bedreigd voelt.

 

Wil je advies hierover? Neem dan contact met mij op. 


«   »