Strafbeschikking

Gepubliceerd op 12 december 2018 23:12

Accepteer een strafbeschikking niet zomaar! Hier leest u waarom. 

 

Strafbeschikking advocaat Geleen

 

Indien u wordt verdacht van een licht misdrijf kan de officier van justitie u uitnodigen voor een zogenoemde OM-zitting. Dit is een zitting waarbij alleen de officier van justitie aanwezig is. Er is dus geen onafhankelijke rechter aanwezig die beoordeelt of er voldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig is om u te veroordelen. Tijdens deze OM-zitting wordt er door de officier aan u een voorstel gedaan ter afdoening van de strafzaak. Accepteert u dit voorstel dan is de strafzaak daarmee beëindigd. Accepteert u het voorstel niet, dan zal de officier de zaak voor de rechter brengen. U ontvangt in dat geval een dagvaarding om te verschijnen voor de politierechter. 

 

Nu blijkt dat er de afgelopen jaren tienduizenden mensen onterecht zijn veroordeeld door het accepteren van zo'n strafbeschikking (zoals blijkt uit dit artikel van het NRC). Het vermoeden dat binnen de advocatuur eigenlijk al bestond blijkt dus waar te zijn. In deze dossiers is er vaak onvoldoende bewijs, wordt er uitgegaan van onjuiste feiten en/of wordt er enkel maar naar één kant van het verhaal echt geluisterd (het verhaal van degene die aangifte tegen u deed). De officier vindt u eigenlijk bij voorbaat al schuldig en zal aan u een forse straf (geldboete of taakstraf) willen opleggen. 

 

Wat veel mensen niet weten is dat wanneer zij een strafbeschikking accepteren zij daarmee veroordeeld zijn voor een strafbaar feit en een aantekening op hun justitiële documentatie (strafblad) verkrijgen. Dit kan gevolgen hebben voor het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag), welke nodig kan zijn voor een baan. Door het accepteren van de strafbeschikking erkent u eigenlijk ook gewoon schuld aan het strafbare feit. Bij behandeling van de zaak door de rechter kan het er heel anders uit zien. Misschien wordt u wel vrijgesproken of wordt er een meer passende, lagere straf opgelegd. Bij de rechter krijgt u in ieder geval een eerlijke kans om uw eigen verhaal te vertellen. 

 

U kunt zich bij zo'n OM-zitting laten bijstaan door een advocaat. De advocaat ontvangt tijdig het procesdossier om de zaak met u voor te bereiden. Tijdens de zitting kan de advocaat verweer voeren tegen het standpunt van de officier en na het horen van het voorstel van de officier met u in overleg of het verstandig is het voorstel te accepteren dan wel de zaak voor te laten komen bij de rechter. Het is aan te raden u te laten bijstaan door een advocaat tijdens deze zitting of in ieder geval tijdig advies in te winnen. 

 

Heeft u al een strafbeschikking ontvangen? U kunt nog in verzet tegen de strafbeschikking binnen twee weken nadat u van de strafbeschikking kennis hebt genomen. Het verzet moet aan de officier van justitie worden gericht. Met het instellen van verzet wordt de zaak alsnog voor de rechter gebracht. Het verzet moet wel tijdig worden ingesteld en aan een aantal formele vereisten voldoen. Het is daarom verstandig u hierin te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. 

 

De strafbeschikking is dus een verraderlijke regeling die nogal wat oplettendheid van u vraagt. Laat u daarom goed adviseren!

 

Heeft u problemen met het Openbaar Ministerie? Heeft u een uitnodiging voor een OM-zitting ontvangen of is aan u reeds een strafbeschikking uitgevaardigd? Neem contact met mij op! 

 

In deze zaken kan er in de meeste gevallen een toevoeging (in de volksmond pro deo genoemd) worden aangevraagd. De hoogte van de eigen bijdrage die u dan aan de advocaat moet betalen is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Bij vrijspraak hoeft u de eigen bijdrage niet te betalen!

 


«   »